Vissza

Polgári házasságkötés

Polgári házasságkötés

 

Magyarországon minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár házasságot köthet.
A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni.
16 év alatti magyar állampolgár jelenleg nem köthet házasságot.

Nem lehet házasodni továbbá:
egyenes ági rokonnal,
testvérekkel,
testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival,
a volt házastárs egyenes ági rokonával,
örökbefogadó az örökbefogadottjával.

1. Bejelentkezés
2. Házasságkötés feltételei
3. Házasságkötés akadályai
4. Szükséges okmányok
5. Tanúk

BEJELENTKEZÉS
A házasulandók a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél.
Kivételes és indokolt esetekben felmentést kaphatnak ez alól , ha a párnak sürgős a házasságkötés.(pl: menyasszony terhessége, külföldi munkavállalás,..)
A bejelentést bárhol meg lehet tenni.
Az esküvő az ország bármely házasságkötő termében megköthető nincs lakóhelyi megkötöttség.
A bejelentkezésen a menyasszonynak és a vőlegénynek is személyesen kell megjelenni.

HÁZASSÁGKÖTÉS FELTÉTELEI
Házasság akkor jöhet létre, ha a jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt, két tanú jelenlétében, személyesen kijelentik, hogy házasságot kötnek, és az anyakönyvvezető a házassági anyakönyvbe bejegyzi.
Feltételek:
- a házasulók együttes személyes jelenléte
- egybehangzó kijelentése
- az anyakönyvvezető hivatalos helységében történjen
- két tanú előtt

HÁZASSÁGKÖTÉS AKADÁLYAI
A házasulandóknak a házasságkötés előtt nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt, hogy, nincs törvényes akadálya a házasságuknak.
Akadályok:
- fennálló házasság
- közeli rokonság
- cselekvőképességet kizáró gondnokság
- cselekvőképtelen állapot
- házasságkötési korhatár el nem érése

SZÜKSÉGES OKMÁNYOK


A házasságkötéshez a következő okmányok, ill. igazolások szükségesek:
- személyi igazolvány
- külföldi állandó lakhely esetén érvényes magyar útlevél
- születési anyakönyvi kivonat
- lakóhely tanúsítása erre szóló hatósági bizonyítvánnyal (lakcímkártya)
- igazolás a nőtlen, ill. hajadon családi állapotról, amit az állandó lakhely szerinti polgármesteri hivatal népesség
- nyilvántartási osztályán lehet beszerezni.
- elvált személyeknél jogerős válóperi ítélet vagy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Ha a menyasszony vagy a vőlegény külföldi állampolgár, ez esetben szükséges:
- útlevél vagy letelepedési engedély
- születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítása
- tanusítvány , hogy saját hazája törvényei szerint házasságot köthet. (beszerezhető: követség, konzulátus)

TANÚK
A magyar családjogi törvény szerint bárki lehet, aki nagykorú, cselekvőképes, és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik.
Ha külföldi állampolgárságú a tanú , szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, tolmács.
A tanúk szerepe:
- tanusítaniuk kell a házasságkötési szertartáson elhangzottakat, vagyis a házasság létrejöttét.
- a tanúk aláírásukkal igazolják, hogy szabályosan folyt le az esküvői szertartás, és nem tudnak olyan törvényes akadályról, amely miatt a házasság nem jöhet létre.


Vissza